+421 (0) 904 006 830



SLUŽBY

Projektovanie



Klikanie do počítača, dendrológiu, meteorológiu, ekonómiu... nechajte na nás.
Ku ideálnemu projektu však budeme potrebovať aj vašu pomoc:
Ako plánujete váš priestor využívať? Aké plodiny vám najviac chutia? Koľko máte času na údržbu?

Štandardne postupujeme nasledovne:

- osobná obhliadka priamo na pozemku
- na základe osobnej konzultácie určíme čo najpodrobnejšiu predstavu o budúcom využití priestoru
- vypracovanie štúdie / situácie architektonického riešenia vrátane inšpiračných obrázkov
- osobná konzultácia štúdie vrátane zapracovania zmien
- vypracovanie projektu
- v prípade záujmu vás radi odbremeníme od realizácie a všetku prácu vykonáme za vás

Projekt obsahuje nasledovné časti:

- situácia architektonického riešenia
- technická správa + fotodokumentacia
- osadzovací plán
- vytyčovací plán
- technické detaily
- vizualizácia
- výkaz výmer a orientačný rozpočet
- harmonogram údržby vegetačných prvkov


Realizácia



Keď už máme myšlienky na papieri, sme už len krôčik od realizácie. Vy sa len pohodlne usaďte a pozorujte, ako sa váš sen každým dňom zhmotňuje do reality.

Trúfame si na nasledovné prvky:

- zemné úpravy
- závlahové systémy
- pokládka trávnych a lúčných kobercov
- výsev trávnikov a lúk
- záhonové úpravy a výsadba rastlín
- stavba jednoduchých technických záhradných prvkov


Údržba



Už sa stačí len kochať, ako vám záhrada rastie pred očami a ostatné starosti nechajte na nás...
Každý týždeň, druhý týždeň, mesiac, na jar a na jeseň, prípadne podľa potreby, navštívime vašu záhradu a vykonáme nutné odborné zásahy.

Čo údržba obnáša?

- rez stromov, krov a trvaliek
- dosadba a presadba rastlín
- mulčovanie záhonov
- kosenie trávnikov a lúk
- hnojenie
- prevzdušňovanie
- odburiňovanie
- dosev
- valcovanie
- odvoz a likvidácia organického odpadu
- jednoduchá údržba technických prvkov


Prirodne zahrady

Prirodne zahrady

Prirodne zahrady

Prirodne zahrady

Prirodne zahrady