+421 (0) 904 006 830Vitajte

EDUPLANT, s.r.o. je firma podnikajúca v sektore záhradníctva a poľnohospodárstva. Svoju filozofiu zakladáme na zásadách trvalo udržateľného rozvoja, ekologickom prístupe k pestovaniu rastlín a potravinovej sebestačnosti.

Našimi klientmi sú najmä alternatívne zmýšľajúce rodiny, ktoré sa rozhodli stať sa aspoň čiastočne nezávislými od systému. Naša pomoc spočíva v komplexnom prístupe od projektovania až po realizáciu a následnú údržbu. Prevádzkujeme takisto e-shop s najkomplexnejšou ponukou bio semien zeleniny, kvetín a byliniek na Slovensku.

V súčasnej dobe, kedy jablone v konvenčných sadoch sú postrekované až 30 krát ročne, takmer bez chute a obsahu vitamínov s pozostatkom reziduí, sa ľudia začínajú spoliehať stále viac na vlastnú úrodu. Vnímame obrovský záujem o výsadbu záhrad s dominantnou úžitkovou funkciou za súčasného estetického stvárnenia. Záhradníctvo preto vnímame aj ako spôsob, ktorým sa dajú významne ovplyvniť životy ľudí, predovšetkým v oblasti potravinovej sebestačnosti.

Tvorba živých záhrad, z ktorých srší energia, rastliny sú vitálne a živočíchy sa cítia ako doma, to je cesta, ktorá nás napĺňa!


O mne

Ing. Roman Šabík
konateľ spoločnosti
- neustále vzdelávanie formou odborných seminárov a exkurzií na témy ekologického záhradníčenia a permakultúry
- 2014 – úspešné absolvovanie vzdelávacieho kurzu pre poradcov projektu Prírodná záhrada s oprávnením udelovať plakety pre prírodné a ukážkové prírodné záhrady.
- 2013 kurz dizajnu lesných záhrad /Veľká Británia, tútor Martin Crawford/
- 2008 – 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, odbor Záhradná a krajinná architektúra
- 2004 – 2008 stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku v Malinove, odbor sadovnícka tvorba
- 2007 – 2011 – praktikum, realizácie a starostlivosť o záhrady pod vedením permakultúrneho tútora Petra Mravíka
- 2010 - úplný kurz permakultúry a permakultúrneho designu zastrešený asociáciou Permakultúra CS

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým našim zákazníkom, ktorí nám prejavili svoju dôveru a prenechali svoj kúsok zeme našej "réžii". V mene celého tímu si to veľmi ceníme a snažíme sa o čo najlepšie výsledky. Týmto sa spolupodielate aj na šírení posolstva permakultúry a prírodného záhradníčenia, a teda zvyšovaní ekologického povedomia na Slovensku.  E-SHOP ŽIVÉ SEMENÁ

zive semena BIO SEMENÁ ZELENINY, KVETÍN A BYLINIEK